DARIAH-CZ

Tato stránka obsahuje aktuální informace o návrhu českého národního projektu, který byl podán do výzvy velkých výzkumných infrastruktur pořádané MŠMT.

Cílem projektu je vybudovat český uzel v mezinárodní síti DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Art and Humanities). Následující schéma znázorňuje hlavní myšlenku projektu, a sice zajištění služeb a nástrojů pro správu a studium digitalizovaných dat zejména pro uživatele z oblasti humanitních věd. Viz dále.

Kontaktní osoba

Prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. (Univerzita Karlova)

Stav návrhu projektu

Návrh projektu byl příznivě hodnocen mezinárodní komisí v rámci Hodnocení výzkumných infrakstruktur 2017. Nyní čeká, na úrovni vlády ČR, na schválení k financování a k začlenění do cestovní mapy výzkumných infrastruktur České republiky.

Aktuality

Partneři nově zformovaného konsorcia DARIAH-CZ uspořádali dne 24. dubna 2018 jednodenní workshop DARIAH-CZ workshop on Digital Humanities 2018 s podporou projektů DESIR a LINDAT/CLARIN (více). Prof. Hajič představil DARIAH-CZ, zde je jeho prezentace.

Konsorcium


Síť DARIAH