Dependency Tree

Universal Dependencies - Dutch - Alpino

LanguageDutch
ProjectAlpino
Corpus Parttrain
AnnotationZeman, Daniel; Žabokrtský, Zdeněk; Bouma, Gosse; van Noord, Gertjan

Select a sentence

Showing 1 - 100 of 12289 • previousnext

s-1 Dat is alvast meegenomen, mocht over zes maanden blijken dat de inhoud tegenvalt.
s-2 De breuk in de federale regering van Joegoslavië kan volgens de Servische premier Djindjic nog worden gelijmd.
s-3 Met hervormingen, niet met nieuwe verkiezingen.
s-4 Djindjic zei dat dit weekeinde in reactie op de ernstige politieke crisis in Joegoslavië.
s-5 Uit woede over de uitlevering van ex-president Milosevic stapte vrijdag de Montenegrijnse partij SNP uit de Joegoslavische regering.
s-6 Als de crisis niet wordt opgelost, is het niet ondenkbaar dat de federatie Joegoslavië definitief uiteenvalt.
s-7 Alleen Servië en Montenegro maken er nog deel van uit.
s-8 Verkiezingen lossen op dit moment niets op, vindt Djindjic.
s-9 Volgens de Servische premier kan beter de federale grondwet worden vernieuwd.
s-10 Die regelt de verhouding tussen het machtige Servië en kleine buur Montenegro.
s-11 ,,We hebben een concept nodig voor verandering'', zei Djindjic in een interview met de Duitse televisie.
s-12 De Montenegrijnse partij SNP is woest dat zij buiten de uitlevering van Milosevic is gehouden.
s-13 Politieke waarnemers denken dat de Montenegrijnse ministers van de partij SNP, de voormalige bondgenoten van Milosevic, snel op hun schreden terug zullen keren en in de nieuwe regering plaats zullen nemen.
s-14 In Montenegro zelf is weinig animo voor de dialoog die Servië aanbiedt.
s-15 ,,Ik denk dat Servië en Montenegro nu juist veel makkelijker overeenstemming zullen bereiken over het vormen van een unie van onafhankelijke staten'', zei de Montenegrijnse premier Vujanovic.
s-16 ,,En als Servië geen interesse heeft in een unie met ons, dan roepen we binnenkort de onafhankelijkheid uit.''
s-17 Het Joegoslavische persbureau Tanjug meldde dat president Kostunica vandaag begint met het overleg over de samenstelling van een nieuwe federale regering.
s-18 Waarnemers verwachten dat het westen grote druk zal uitoefenen op de komende Joegoslavische regering om de breuk in de federatie te lijmen.
s-19 Het Westen wil voorkomen dat Montenegro de onafhankelijkheid uitroept.
s-20 Dat zou namelijk koren op de molen zijn van bijvoorbeeld Albanese rebellen in Macedonië en Kosovo.
s-21 Een probleem is dat de federale regering tot nu toe bestond uit curieuze partners.
s-22 De Servische hervormers van DOS zaten in een coalitie met de Montenegrijnse nationalisten van de SNP.
s-23 Hun onenigheid over de samenwerking met het Joegoslavië-Tribunaal maakte duidelijk hoe breekbaar de federatie is.
s-24 De Servische premier heeft geen spijt dat de uitlevering van Milosevic de federatie in diepe crisis heeft gestort.
s-25 Hij zei gisteren dat de voordelen van de uitlevering ruimschoots opwegen tegen de 'kleine' nadelen.
s-26 ,,Het is het eind van een beproeving.''
s-27 Maar liefst 11892 drugsverslaafden en - handelaren zijn afgelopen week bij grootscheepse razzia's in Iran aangehouden.
s-28 Niet altijd zonder tegenstand, want bij schietpartijen kwamen negen handelaren om, zo meldt het Iraanse staatspersbureau Irna.
s-29 De islamitische republiek heeft al sinds jaar en dag een drugsprobleem.
s-30 Het land telt zeker 1,2 miljoen verslaafden en een kleine miljoen onregelmatige gebruikers - en hier en daar valt ook het totale aantal van zes miljoen druggebruikers te horen, bijna tien procent van de bevolking.
s-31 Bij die cijfers wordt geen onderscheid gemaakt tussen heroïne, opium, morfine en hasj.
s-32 Van opium wordt beweerd dat zich zelfs onder de geestelijke elite tot op zeer hoog niveau gebruikers bevinden.
s-33 De andere drugs worden in toenemende mate gebruikt door Iraanse jongeren, die ontevreden zijn vanwege hoge werkloosheid en de beperkingen die de islamitische republiek hen oplegt.
s-34 Iran is een belangrijke doorvoerroute voor drugs uit Afghanistan en Pakistan.
s-35 Langs de 945 kilometer lange Afghaanse grens staat sinds vorig jaar een bewaakt hek, maar handelaren brengen hun waar nu met boten over de Perzische Golf.
s-36 Zestig procent van de handel vindt via Iran z'n weg naar Turkije en daarna verder naar het Westen.
s-37 De razzia's van afgelopen week zijn onderdeel van een hard beleid tegen de drugsmokkel.
s-38 Vrijwel wekelijks zijn er berichten over schietpartijen bij het onderscheppen van partijen van soms wel een ton of meer.
s-39 Iran heeft de afgelopen twintig jaar meer dan 10000 handelaren geëxecuteerd.
s-40 Zo'n 800 ter dood veroordeelden wachten nog op de uitvoering van hun vonnis.
s-41 De plotselinge dood van haar vader bracht Sissy van Alebeek in de aanloop naar het Nederlands kampioenschap wielrennen terug tot de vraag hoe belangrijk sport in het leven is.
s-42 ,, Het ene moment dat ik ging trainen, was ik binnen een uur alweer thuis.
s-43 Ik dacht: wat heeft het allemaal voor zin.
s-44 Maar de volgende dag kon ik het wel weer opbrengen. ''
s-45 Want sport blijkt ook een goede manier om emoties een uitweg te bieden.
s-46 Zelden maakte de ontknoping van de nationale vrouwenstrijd meer emoties los dan zaterdag in Nijmegen.
s-47 Van Alebeek won de sprint van de kopgroep en viel daarna in de armen van haar huilende moeder.
s-48 Ook bij ploeggenote en hartsvriendin Leontien van Moorsel biggelden de tranen over de wangen.
s-49 ,,Geluk en verdriet liggen dicht bij elkaar'', zei Van Moorsel.
s-50 Van Alebeek bleef onwennig lachen.
s-51 Het wilde niet echt tot haar doordringen.
s-52 Twee weken geleden keerden haar ouders met de ouders van Van Moorsel terug van Spanje waar ze een koers van hun dochters hadden gevolgd.
s-53 Tijdens een tussenstop zakte Jan van Alebeek ineen.
s-54 Hij overleed ter plaatse.
s-55 In dagen van verslagenheid probeerde de Farm Frites-ploeg zich te concentreren op het NK.
s-56 Want er waren ook grote zorgen over de ernstig zieke mecanicien Jaap van der Wolf.
s-57 Van Moorsel:,,Onze ploeg reed vandaag met extra moraal.''
s-58 Van Alebeek (25) fietst al aan de zijde van de drievoudig olympisch kampioene sinds die in 1996 met haar eigen VKS-ploeg begon.
s-59 Ze verhuisde van Schijndel naar Rotterdam om meer met haar kopvrouw te kunnen trainen.
s-60 Een onverdeeld genoegen is dat lang niet altijd - 'Leontien is best wel hard en rijdt nog door als ik al het snot voor de ogen heb' - maar dat werpt ook zijn vruchten af.
s-61 Dit in verband met de gemiddeld langere levensduur van de vrouw.
s-62 De heer Fennema, leraar aan een technische school, werd drie jaar geleden raadslid in Gorkum.
s-63 De geloofsbrieven van de heren J. Sleiffer (kath. v.) en dr. ir. J. J. Breen (lib.) werden in orde bevonden.
s-64 Zij zijn de opvolgers van resp. wethouder R. S. Killian en H. Slob.
s-65 De heer Sleiffer werkt als bankemploye buiten Gorkum en de heer Breen is verbonden aan een suikerfabriek.
s-66 In elk geval kan men stellen dat er onzekerheid heerst over de vraag of de rente nog verder zal stijgen.
s-67 De speculaties op een revaluatie van de mark hebben geld uit ons land weggezogen, wat tot de stijging van de rente heeft bijgedragen.
s-68 Dit effect is nu bezig te verdwijnen.
s-69 Belangrijker is wat er met de rente in de Verenigde Staten gebeurt.
s-70 De obligatierente toont daar al enige weken een neiging tot dalen, terwijl ook de geldmarkt tekenen van ontspanning laat zien.
s-71 Wall Street heeft zijn stuwende kracht ook op de laatste dag van de beursweek kunnen handhaven.
s-72 De werkgevers denken aan een invoering na het horen van de SociaalEconomische Raad.
s-73 De beurs ging geleidelijk omhoog;
s-74 het Dow Jones gemiddelde steeg 6,53 pnt.
s-75 Aan het slot was de markt op het beste niveau van de dag en liep de ticker drie minuten achter.
s-76 Hoewel het wereldnieuws gisteren niet al te rooskleurig was, was de stemming vast;
s-77 868 fondsen boekten winst tegenover 512 een verlies.
s-78 Retoriek werd een welbewust aangeleerd en steeds zelfverzekerder gehanteerd politiek wapen.
s-79 Het was een specialisering die ook haar gevaren had.
s-80 Lord Esher, de afzijdige, maar invloedrijke waarnemer van het Engelse politieke toneel, had in 1917 al opgemerkt, dat Churchill de neiging bezat om 'grote onderwerpen in ritmische taal' te behandelen en gauw 'de slaaf van zijn eigen frasen' te worden.
s-81 Aan Charles Masterman, een collega uit de eerste ministeriele jaren, was die neiging al eerder opgevallen.
s-82 Puzo vindt de door hem beschreven figuren kennelijk sympathiek.
s-83 Het adres acht blijkbaar de noodzaak voor deze afkoeling steeds groter.
s-84 Het zijn allen mensen wier afwijkende levenshouding op rekening van de 'gewone', niets begrijpende maatschappij geschreven moet worden.
s-85 Soms is Puzo's houding tegenover zijn karakters onduidelijk.
s-86 Enkele malen krijgt de lezer het gevoel dat de schrijver de spot met hen drijft, hen op zeer subtiele wijze toont zoals ze werkelijk zijn, zonder een direct oordeel uit te spreken.
s-87 Veelal klopt dit ook met de werkelijkheid.
s-88 Partridge lijkt echter de vergissing te begaan het woord te veel van de woordkant te benaderen en te weinig aandacht te schenken aan het vermogen van de mens om op grond van eerder aangeboden gevallen van taalgebruik nieuwe nog niet eerder gehoorde gevallen van taalgebruik te produceren en te interpreteren.
s-89 Creatiever kan het niet.
s-90 De groep non compos mentis wat tot nincompoop (een sullige figuur) werd, vormt hier een fijn voorbeeld van.
s-91 De Duitse literaire produktie is alleen veel kleiner, nog altijd het gevolg van het uitvallen van een hele generatie in de Hitlertijd.
s-92 ' Met Frankrijk ligt het probleem weer anders.
s-93 Frans is minder goed leesbaar voor de gemiddelde Nederlander - tenzij het om Simenon gaat, die verkoopt hier in het Frans geweldig.
s-94 De toenemende industrialisering en automatisering van het bedrijfsleven, die gepaard gaat met grote diepte-investeringen zullen tot een zodanige schaalvergroting ook van de gevolgen van een werkstaking leiden, dat deze in een toenemend aantal sectoren van het bedrijfsleven nauwelijks meer verantwoord zal zijn.
s-95 Toch zou er meer Frans verkocht kunnen worden als de Franse uitgevers zich meer op de export richtten.
s-96 Ze zijn verouderd, kortzichtig, kijken te weinig over hun grenzen.
s-97 Onder het hoofd literatuur en transcendentie is een interessante beschouwing te vinden over Graham Greene en de emancipatie van de katholieke roman.
s-98 De conclusie is dat voor Greene de uitgesproken katholieke roman alleen een overgangsfase is geweest, van waaruit hij zich heeft weten te emanciperen tot een ethische houding die aan geen enkele confessionaliteit is gebonden.
s-99 Gezien de kwaliteiten van de bundel is het te betreuren dat juist het eerste opstel, De smalle basis van de Engelse roman, het zwakste en het aanvechtbaarste is.
s-100 Zijn indrukwekkend groot drankgebruik wijst op de noodzaak bij hem zich tegen de wereld en de naar zijn gevoel niet geringe aanstellerij, domheid en verveling daarin te beschermen.

Text viewDownload CoNNL-U