|

Začátek schůze Poslanecké sněmovny 21. ledna 2014 v 10.00 hodin Přítomno: 186 poslanců

Person name

?

Annotations

Místopředseda PSP Vojtěch Filip Začátek schůze Poslanecké sněmovny 21. ledna 2014 v 10.00 hodin Přítomno: 186 poslanců Předseda PSP Jan Hamáček Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dobrý den. Vítám vás poprvé v novém roce, přeji všem hodně zdraví, hodně úspěchů a zahajuji 5. schůzi Poslanecké sněmovny. Chci vás informovat, že tuto schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 83 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů 13. ledna tohoto roku. Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Rykala karta číslo 2. Ještě než dostanu další informace o případných náhradních kartách, měli bychom nyní určit ověřovatele schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Václava Klučku a paní poslankyni. Janu Hnykovou. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Pokud tomu tak není, zahájím hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby ověřovateli této schůze byli pan poslanec Klučka a paní poslankyně Hnyková, prosím, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování číslo 1, přihlášeno je 109 kolegyň a kolegů, pro 97. Konstatuji, že jsme pana poslance Klučku a paní poslankyni Hnykovou určili ověřovateli této schůze. Nyní bych vám chtěl přečíst omluvy, tak jak jsem je do této chvíle obdržel. Z jednání se omlouvají tyto poslankyně a poslanci: paní poslankyně Bebarová Rujbrová - zdravotní důvody, pan poslanec Benda - rodinné důvody, pan poslanec Benešík - zahraniční cesta, paní poslankyně Dobešová - rodinné důvody, pan poslanec Gabal - zdravotní důvody, pan poslanec Jakubčík - zahraniční cesta, pan poslanec Kádner - ale od čtvrté hodiny odpolední z pracovních důvodů, pan poslanec Klaška - zahraniční cesta, pan poslanec Lank - zahraniční cesta, paní poslankyně Nytrová - zdravotní důvody pan poslanec Pospíšil - zdravotní důvody, pan poslanec Stupčuk - osobní důvody, pan poslanec Šenfeld - zahraniční cesta. Paní poslankyni Zelienkovou tady vidím, mám zde uvedenou vaši omluvu, ale to je asi omyl. Pan poslanec Zimola do 12 hodin z pracovních důvodů. Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády Rusnok z pracovních důvodů, pan ministr Koníček - pracovní důvody, pan ministr Lukl - pracovní důvody, pan ministr Toman - rovněž pracovní důvody. vás již tradičně požádám o mírné snížení hladiny hluku v sále, protože přistoupíme ke stanoven pořadu 5. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti, nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu a tento pořad také nelze rozšiřovat. Mám zde první přihlášku, je to přihláška pana předsedy klubu TOP 09, pana poslance Miroslava Kalouska. Pane poslanče, vám slovo neprodleně udělím - ale ještě jednou prosím, opravdu, poslouchejme se a poslouchejme argumenty pana poslance Kalouska. Prosím. Poslanec Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. I mně dovolte popřát hodně sil do celého zbytku letošního roku 2014 a dovolte mi sdělit stanovisko poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové ke svolání této mimořádné schůze a jejího programu. Nikdo nezpochybňuje, že tituly zařazené na program mimořádné schůze jsou tituly závažných návrhů zákonů, které mají být projednány. Otázkou je samozřejmě, která předloha by měla být nosičem. To se týká zejména služebního zákona. Ale hovoříme-li o názvech zákonů, jsou nepochybně potřebné a je zapotřebí, aby je Poslanecká sněmovna projednala a v nějaké podobě schválila. Problém ale je, že to není ten důvod, proč se tady dnes, 21. ledna, scházíme na mimořádné schůzi a proč je na programu pět návrhů zákonů, z nich čtyři jako účelová zástěrka a ten skutečný důvod je ten pátý, to je novela služebního zákona. Jinými slovy, ten jediný důvod je, aby byla splněna podmínka pana prezidenta republiky, který slíbil, že nebude vyžadovat negativní lustrační osvědčení od ministrů, projde-li do doby prvním čtením novela služebního zákona. To není můj výmysl, čerpám z otevřených zdrojů, toto řekl pan prezident, toto koneckonců řekl i pan předseda ANO Babiš. Když odcházel od pana prezidenta, řekl: Pan prezident informoval, že je možné vyřešit to tím, když bude urychleně projednán služební zákon. Proto se tady dnes scházíme. Pan prezident vznesl podle našeho názoru právně zcela nesmyslnou a velmi nebezpečnou podmínku a Poslanecká sněmovna této podmínce zcela nedůstojně a podle našeho názoru pobuřujícím způsobem vyhovuje. Za prvé je velmi nedůstojné pro Poslaneckou sněmovnu, že přistupuje na nesmyslnou podmínku prezidenta republiky a v podstatě mu tím předává určitou faktickou část pravomocí při jmenování vlády, která vychází ze svobodných voleb nikoli prezidentských, ale voleb do Poslanecké sněmovny. Je ale velmi nebezpečný obsah podmínky. Projednáním jakéhokoli zákona v prvním čtení se nezmění v právním řádů vůbec nic. Nezmění se v právním řádu ani písmenko. Nicméně pan prezident republiky říká: Projde-li tento zákon prvním čtením, budu ignorovat ustanovení lustračního zákona a budu ignorovat dosavadní ústavní zvyklosti při jmenování ministrů a začnu se chovat jinak. Koneckonců ústavní zvyklosti jsou idiotské, proč by je nemohl měnit, když byl zvolen přímou volbou. Prosím, to je postoj pana prezidenta republiky a máme takového pana prezidenta, jakého jsme si zvolili. Ale to, že tomu vychází vstříc většina Poslanecké sněmovny a že většina Poslanecké sněmovny si je vědoma toho, že ačkoli o lustračním zákoně není v textech dnešních předloh jedno jediné slovo, je tím dnešním prvním čtením připravena lustrační zákona fakticky zrušit na ministerstvech - ne změnou úpravy, ale tím, že vyjdete vstříc podle našeho názoru pobuřujícím názorům a chování prezidenta republiky. Ve spolupráci s ním budete v prvním čtení tohoto zákona tím samotným prvním čtením nepřímo novelizovat lustrační zákon. To je něco, na co my prostě nemůžeme přistoupit. Pokládáme to za nedůstojné, pokládáme to za nebezpečné. Za nebezpečné jak z hlediska respektování právního řádu, tak z hlediska vyrovnání se s minulostí. Proto nemůžeme podpořit program této schůze. Děkuji. (Potlesk z lavic TOP 09.)*** (10.10 hodin) Předseda PSP Jan Hamáček se omlouvám, ale faktická poznámka v této fázi není možná, protože mohou vystupovat pouze řečníci s přednostním právem, jakým je například pan poslanec a nově zvolený předseda ODS pan poslanec Fiala, který je dalším přihlášeným. Chtěl bych mu současně pogratulovat ke zvolení do funkce předsedy ODS. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Potom pan předseda Faltýnek a po něm pan místopředseda Filip. Poslanec Petr Fiala Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, je o mně známo, že jsem vcelku důsledným obhájcem parlamentní demokracie, a tudíž bych měl mít radost, že se schází parlament. Ale se vás opravdu ptám, proč se tady dnes scházíme, proč se nescházíme na řádné schůzi, ale máme tuto mimořádnou schůzi, kde máme řadu předloh velmi významných zákonů, které ovšem jsou předkládány ve formě poslanecké iniciativy, nejsou dostatečně připraveny novou vládní koalicí, a pokud je v této podobě přijmeme, tak jenom způsobí další problémy, které tato země . Když si na tu otázku, kterou jsem položil, odpovíte po pravdě, tak zjistíte, že jediný důvod, proč se tu dnes scházíme, je zákon, který je připraven jako poslední, zákon o službě státních zaměstnanců, který umožnit, aby se pan kolega Babiš stal členem vlády. Dámy a pánové, když to uděláme, tak jenom dále poškodíme politickou kulturu v této zemi a pravidla parlamentní demokracie, o kterých bychom měli být všichni přesvědčeni a která bychom měli všichni dodržovat. Protože někteří z vás, kdybych vám to říkal jako politolog, byste řekli, že tomu nerozumíte, a obávám se, že u některých by to mohla být i pravda, tak vám to řeknu na úplně jednoduchém příkladu. Kdybychom chtěli, aby nás vozil řidič, který v důsledku nějakého přestupku přišel o řidičské oprávnění, tak bychom opravdu udělali to, že bychom změnili zákon? Nebo bychom ho radši neměnili a dali tam jiného řidiče? To není absurdní příklad. To je přesně tento případ. Nemůžeme dělat zákony proto, že nevyhovují jednomu člověku. A abyste mi dobře rozuměli. Jeden můj kolega z vlády říkával velmi často, že je vstřícnost sama. Ne všichni mu to věřili, protože to byl shodou okolností ministr financí. Ale jsem dnes skutečně vstřícnost sama a mám velké porozumění pro hnutí ANO, které jako další firma pana Babiše chce prosadit svého šéfa do vlády. Tomu rozumím. Ale čemu nerozumím, je, že na tuto hru přistupují ostatní demokratické strany. A chci vás upozornit, jak zástupce sociální demokracie, tak KDU-ČSL, že ta odpovědnost nakonec nebude na panu Babišovi, ale bude na vás a největší odpovědnost bude na panu premiérovi Sobotkovi. To, co teď děláme nebo co chcete udělat, je pokřivení politické kultury v této zemi. A ještě vám řeknu jednu věc. Před volbami jste se všichni oháněli, a nejvíce hnutí ANO, jak nebudete jako politici. První, co děláte, je, že vytváříte privilegium pro politickou třídu. Ministr nebude muset mít lustrační osvědčení, ale ředitelé pod ním ano. Správné je, aby lustrační osvědčeni měli všichni a aby se politici netěšili tomuto privilegiu, které chcete zavést. Znovu vyzývám demokratické politické strany, aby si rozmyslely, jestli tento krok udělají, jestli chtějí skutečně tímto způsobem negovat minulost, jestli chtějí měnit zákony proto, že nevyhovují jednomu člověku, a jestli chtějí takto poškozovat demokratickou politickou kulturu. Za Občanskou demokratickou stranu říkám, že ve jménu občanů to neuděláme, že se k tomu nepřipojíme a že nebudeme souhlasit ani s programem této schůze. (Tleskají poslanci ODS.) Předseda PSP Jan Hamáček Dalším vystupujícím s přednostním právem je pan předseda klubu ANO pan poslanec Faltýnek. Připraví se pan místopředseda Filip, po něm pan předseda Kalousek. Poslanec Jaroslav Faltýnek Hezké dopoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Bedlivě jsem poslední dny poslouchal představitele TOP 09 a ODS a téměř celou sobotu vystupování jednotlivých představitelů nové ODS. A víte, je strašná škoda, že tady nově zvolený předseda ODS hovoří o politické kultuře. Zkusme se podívat pár měsíců zpátky, co bývalá vládní koalice udělala s politickou kulturou v naší zemi v čele s premiérem Kalouskem. Vzpomeňme si na to. (Smích a poznámky poslanců napravo.)S faktickým premiérem - omlouvám se. Omlouvám se. A my jsme jako nepolitici, když použiji výraz pana předsedy Fialy, jasně deklarovali před volbami, že první krok, který uděláme, bude, že rychle předložíme zákony z dílny Rekonstrukce státu. jsem si, vážení přátelé, dneska ráno udělal krátkou analýzu, kdo z nás se všechno podepsal pod tyto návrhy zákonů, o jejichž kvalitě můžeme diskutovat. My jsme dneska o tom velmi dlouze diskutovali na našem klubu a samozřejmě většina z těch návrhů, které leží na stole, nejsou asi úplně ideální a jde jenom o to je posunout dál, abychom v rámci legislativního procesu potom je zkompatibilnili s právním řádem naší republiky a postupně je uvedli v život. Ale ten hlavní problém je v tom - teď nechci být osobní, ale kolegové z těch dvou stran, kteří hovořili přede mnou, tak těmito prázdnými floskulemi deset let hovořili o těchto zákonech a nikdy je ve skutečnosti nechtěli přijmout. A my jsme slíbili našim voličům, že ty zákon předložíme a uděláme maximum pro to, aby začaly fungovat. Jistě, je tady podmínka pana prezidenta, ale ta mediální zkratka, kterou učinili hlavně kolegové, prostřednictvím pana předsedy kolega Kalousek, je velmi hezká ta mediální zkratka, nicméně přijetí služebního zákona nemá vůbec nic společného s lustračním zákonem. Lustrační zákon platí. A jsem se díval přes víkend na prezentaci těchto záležitostí a dost jsem byl překvapený, že i právníci a bývalí místopředsedové ODS říkali, že vlastně tím - a dneska to i pan Kalousek zopakoval - tím, že přijmeme služební zákon, de facto rušíme lustrační zákon. jsem zatím neviděl na stole, nebo možná je to někde na cestě, ale jsem to zatím neviděl, nějakou normu nebo návrh na zrušení lustračního zákona. Čili si myslím, že tato debata v tuto chvilku je předčasná. Ještě k analýze. Zkuste si, vážení přátelé, tipnout, kdo se k tomu přidal nejvíc. Čísla: sociální demokracie 38 z 50, ANO 42 ze 47, KSČM 22 ze 33, ODS 8 ze 16, Úsvit 11 ze 14, KDU 12 ze 14 - a ejhle! TOP 09, přátelé, 26 z 26. Takže nerozumím tomuto přístupu, který tady dneska prezentujete. *** (10.20 hodin)Chtěl bych vás poprosit, zkusme začít normálně pracovat. Pusťme tyto věci, tyto návrhy zákonů, dál a potom v rámci nějaké rozumné doby se tomu zkusme všichni maximálně věnovat a opravit to ve spolupráci jak s Rekonstrukcí státu, tak s NKÚ a dalšími, kteří se na tom chtějí podílet, tak, aby tyto normy byly kvalitní a mohly začít fungovat, abychom konečně po těch deseti letech vašich debat tyto zákony mohli přijmout. Děkuji za pozornost. (Potlesk části poslanců.) Předseda PSP Jan Hamáček Slovo pan místopředseda Filip. Připraví se pan předseda Kalousek. Místopředseda PSP Vojtěch Filip Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní a pánové, dobré dopoledne. Dovolte mi, abych ještě mimo pořad této schůze se vyjádřil k debatě, která předesílá náš program. Za prvé, jsem jeden z těch, který se nemusel připojovat k žádné Rekonstrukci státu, protože ty požadavky jsem průběžně ve svém poslaneckém mandátu plnil od chvíle, co jsem nastoupil do vrcholné politiky, zákon o referendu, zákon o NKÚ, v mnohem lepší kvalitě, než je zpracováno to, co je předloženo. Pokud jde o jednací řád, myslím si, že jsem na něm pracoval dostatečně dlouho. A pokud jde o novelu Ústavy, byl jsem to několikrát , který tady navrhoval nikoliv za sebe, ale za celý klub KSČM minimálně vytvoření ústavní komise Poslanecké sněmovny, která se tím bude zabývat, a nebudeme tady dělat salámovou metodou něco, co se dělat skutečně ne pro jedno volební období, ale pro mnohem delší časový úsek. Musím opravit své kolegy předřečníky minimálně v tom, že nikoliv většina Poslanecké sněmovny může svolat schůzi, jak říkal kolega, předseda klubu TOP 09 Kalousek, ale stačí menšina. Na to stačí 40 podpisů a máme tady schůzi. Na 50 podpisů máme schůzi o vyslovení nedůvěry vládě. Dokonce při těch 50 podpisech se ani nehlasuje o programu. Takže važme slova. Stejně jako pan kolega, předseda ODS profesor Fiala, kterého si jinak vážím a gratuluji mu ke zvolení do funkce předsedy politické strany, ale musím ho upozornit na jednu věc, kterou tady posunul. Od něj jako od politologa a teoretika těchto věcí bych velmi očekával, že se bude držet něčeho, co skutečně v liteře zákona je. On tady dal příklad s řidičem, který spáchal přestupek a kterého tedy raději vyměníme jako řidiče. jen podotýkám, že český lustrační zákon není o tom, co kdo dělal. Je jen o tom, kdo je kde evidován, a o tom, co kdo dělal, tam vůbec nic není. Jako advokát v 90. letech jsem zastupoval takové spory v jedenácti případech. V osmi jsem vyhrál, jednou jsem doporučil svému klientovi, aby to vzdal, protože ten spor nemohl vyhrát, a dvakrát jsem spor prohrál, protože klient neuposlechl dobré rady, aby se raději nesoudil. Jen podotýkám, že moje zkušenost je přesně o tom - a teď řeknu ten jeden případ, který jsem vyhrál -, že ten, kdo byl evidován, protože byl do roku 1992 sledován jako nositel československého státního tajemství, patentu vznikajícím v Československé akademii věd, který později vláda Václava Klause prodala včetně toho podniku Spojeným státům americkým, resp. jedné firmě ze Spojených států, a tak jsme o ten patent přišli a přišli jsme o využívání patentových práv z léku, který nedozírnou hodnotu, ale taková byla devadesátá léta. Tak jen podotýkám, že i to je lustrační zákon. Ten není o tom, co kdo dělá. Ten je o tom, kdo je kde evidován, a o jeho činnosti se tam opravdu nedočtete vůbec nic. Od profesora politologie bych očekával přece jen větší znalost českého právního prostředí. Ale vrátím se k naší schůzi. to vnímám tak, že budu respektovat vůli Poslanecké sněmovny a vyjádříme se - osobně i kolegové z našeho klubu - ke všem návrhům zákonů, ale nebudeme tak vstřícní, jak by se očekávalo, k Rekonstrukci státu, protože to, co je předloženo, nebudeme posuzovat podle názvu, ale podle obsahu. Nezlobte se na , když si vezmu návrh o Nejvyšším kontrolním úřadu, tak je mi těžko, protože místo toho, abychom posílili kontrolní prvky, po hrůze, kterou jsme tady zajišťovali, tak je oslabujeme. A jsem přesvědčen, že nejdříve musíme vytvořit prostředí, kdy kontrola je vůbec možná. Nikoliv tak, jako tomu bylo například po roce 2010, že kontroly se tady všichni báli, a proto se omezovalo jak fungování kontrolních systémů, které byly na úrovni vlády, tak dokonce i na úrovni parlamentu. V tomto ohledu si dovolím říci, že nevidím jako hlavní ten zákon, který si říká služební. Nakonec by bylo nejjednodušší, kdyby tady byla jedna věta, že služební zákon z roku 2002, který byl přijat Poslaneckou sněmovnou v tom volebním období před vstupem do Evropské unie, nabývá účinnosti, a ten jsme měnili. Ale ono by na to nebylo, nesplnilo by to účel, který do toho vkládala jak ODS, tak sociální demokracie, tak další politické strany. Tak si to prosím přiznejme. To je přesně ten důvod, pro který je ten návrh těžko pochopitelný a ke kterému zaujmout stanovisko bude složité v prvním čtení. Ale na druhou stranu, dovolíme si někdo z nás po dvanácti letech říci "ano, ten zákon zase nebude"? jsem přesvědčen, že na něm bude potřeba odvést tolik práce, jako se odvádělo snad jenom na zákonu o podmínkách provozu na veřejných komunikacích, který jsme tady s 260 pozměňovacími návrhy potom schvalovali a nedopadlo to úplně dobře. Takže v tomto ohledu si myslím, že schůze svůj smysl. Pro někoho takový, pro někoho onaký. My se schůzi bránit nebudeme, ale nečekejte, že návrhy budeme posuzovat podle toho, kdo je předkládá s jakým účelem, ale co je jejich obsahem. A obsah některých návrhů je opravdu k pláči. Děkuji vám. (Potlesk z levé strany.) Předseda PSP Jan Hamáček Dalším vystupujícím bude pan předseda klubu TOP 09 poslanec Kalousek. Prosím. Připraví se pan předseda Stanjura. Poslanec Miroslav Kalousek jsem s obdivem naslouchal loajální a dojemné snaze pana předsedy Faltýnka nás přesvědčit o tom, že tady vůbec nejde o podmínku pana prezidenta republiky, že skutečně klíčové je projednat zákony související, jak on řekl, s Rekonstrukcí státu. Tak ještě jednou - jen zopakuji informace z otevřených zdrojů. Prezident republiky říká, že bude vyžadovat negativní lustrační osvědčení. Rodící se vládní koalice konstatuje neřešitelný problém, neboť předseda jedné z těchto stran není schopen ho předložit. Předseda hnutí ANO se schází s prezidentem republiky a prezident republiky říká "rychlé projednání služebního zákona by mohlo být řešením". Předseda hnutí ANO říká "pan prezident informoval, že rychlé projednání služebního zákona může být řešením absence negativního lustračního osvědčení". Designovaný premiér Sobotka říká "vidím to jako řešitelné". To jsou fakta z otevřených zdrojů. Proto se schází tato Sněmovna jednadvacátého. A pan předseda Faltýnek chce, abychom věřili, že tomu tak není. My vám to samozřejmě věříme asi tak, jako že Andrej nikdy nic nepodepsal. (Smích z pravé strany sálu.)Souhlasím s tím, že příměr pana profesora Fialy není úplně přesný. Kdyby tomu tak bylo, tak je to dokonce méně nebezpečné než tak, jak to je. To není zákon pro jednoho člověka. Lex Babiš se tomu říká, proto, že je první, že je to pilotní projekt. Ale že tímto postupem, touto spoluprací dvou institucí, prezident republiky a Poslanecká sněmovna, tedy její většina, se přestane uplatňovat lustrační zákon na všechny ministry. *** (10.30 hodin)Někteří z vás říkají "o lustračním zákonu tam není ani slovo" a mají pravdu. O lustračním zákonu tam není ani slovo. Ale svou aktivní spoluprací s prezidentem republiky způsobíte, že od zítřka nebudou na ministry vyžadována lustrační osvědčení. Prezident republiky tohle zcela jasně řekl. To znamená, lex Babiš je pilotní projekt. si myslím, že pan předseda hnutí ANO by si mohl blahopřát, protože v moderním zákonodárství byli pouze dva lidé, kvůli kterým byly přijímány urychleně zákony, a v obou dvou případech se jednalo o pilotní projekty. Byl to Adolf Schwarzenberg v roce 1947. Protože to byl vlastenec a nebylo možné mu odebrat majetek na základě Benešových dekretů, tak se schválil lex Schwarzenberg. A bude to lex Babiš dnes, 21. ledna 2014. A tak jako lex Schwarzenberg byl pilotním projektem k brutálnímu a protiústavnímu zabavování majetků v dalším období, tak lex Babiš otevírá dveře tomu, aby byl pilotním projektem pro obsazování dalších a dalších estébáků do čela jednotlivých ministerstev. A o tohle tady jde. Nejde vůbec o nic jiného. rozumím, že to podporují komunisté, ti měli na lustrační zákon vždy svůj jasný názor. Rozumím sociálním demokratům, absolutně chápu hnutí ANO, ti ten problém mají zakódovaný v osobě svého předsedy. Ale řadu z nás zarazil, a musím říct, některé z nás velmi mrzí, přístup strany lidové. Strana lidová říká "my trváme na tom, aby byl zachován lustrační zákon", a přitom je dnes připravena učinit - ne projednáváním, ale dnešním prvním čtením zrušíte na ministerstvech fakticky, aniž by se pohnulo písmenko v právním řádu, zrušíte na ministerstvech lustrační zákon. A vy to víte. A vy to víte! Vy jenom zoufale nechcete slyšet, aby se to říkalo. Promiňte, to je pokrytectví! Děkuji. (Potlesk TOP 09.) Předseda PSP Jan Hamáček Nyní vystoupí předseda klubu ODS pan poslanec Stanjura a připraví se pan předseda Fiala. Poslanec Zbyněk Stanjura Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, něco řekli moji kolegové, něco doplním. myslím, že je to naprostá pravda, že jsme tady dneska jenom kvůli bodu 5, lex Babiš, ty ostatní jsou kouřová clona. Bohužel jsou tam podepsáni jiní opoziční politici a vytvářejí tu kouřovou clonu s těmi, kteří to předložili. Není to nic překvapivého a myslím, že takových chování jsou u nás vidět desítky, stovky let a naši předkové to shrnuli do jednoduchého rčení: vlk se nažere a koza zůstane celá. Myslím, že všichni víme, kde sedí vlk a kdo představuje tu kozu. A zní takové kouzlo, které vymyslel pan prezident a někteří naši kolegové ve Sněmovně: nic se nezmění, vůbec nic se nezmění, není tam ani písmenko o lustracích, nicméně, přestože pan prezident vyžaduje negativní lustrační osvědčení, to nebude potřeba. No to je přece kouzelné. Mnozí z vás říkají, že schválíme zákon v prvém čtení, služební zákon. Prostě není pravda. Máme mechanismy, jak schválit zákon v prvním čtení, museli by to ovšem zpracovatelé návrhu navrhnout a pak by s tím většina mohla souhlasit. A pak by to byla pravda. Kdyby toto bylo navrženo k projednání podle § 90, tak bychom dneska mohli schválit služební zákon v prvém čtení. Nikdo nic takového nenavrhl, proto se vracím k tomu vlku a k koze. Pan předseda Faltýnek tady říká: my pracujeme, my jsme to tady předložili. No neviděl jsem žádný podpis poslance z klubu ANO pod bodem číslo 5, což je služební zákon. Ani jeden. Co však nemile překvapilo, že tam jsou podepsáni premiér, minimálně dva budoucí ministři a i pan předseda Poslanecké sněmovny. Loni v srpnu tady probíhalo hlasování o vyslovení důvěry vládě Jiřího Rusnoka, pět ze šesti navrhovatelů zákona sedělo v tomto sále a pět z těchto pěti vyjádřilo důvěru vládě Jiřího Rusnoka. Takže argument, že vláda je politicky jinak orientovaná, proto dělá naschvál opozici a proto zbytečně a bez řádných důvodů dává negativní stanovisko k opozičním návrhům, v tomto případě prostě neplatí. Je to vláda, kterou jste podporovali, podporujete. Je to vláda, jejíž návrh státního rozpočtu jste podpořili a schválili. A hle - přečtěte si sněmovní tisk 71/1, co píše tato vláda o vašem návrhu zákona. Teď nebudu používat ty politické argumenty ve smyslu, že je to vůle jednoho člověka nebo vůle pěti lidí nebo jak to je, ale tam se mluví o kvalitě tohoto zákona. Slyšel jsem protiargument, že to není účelové, protože my jsme to podali 23. prosince, což samozřejmě bylo po jednání s panem prezidentem. No o to hůř! Slyšel jsem argument, že jsme na tom pracovali mnoho měsíců a podali jsme to v minulém volebním období. No o to hůř! Podívejte se na výsledek vaší činnosti. Vaše vláda, vámi podporovaná vláda, říká, že ten návrh je protiústavní. Myslím, že někdo použil i pojem legislativní zmetek, nepoužitelný. A co říkáte vy? Vy říkáte - pojďme to propasírovat do druhého čtení, my to celé přepíšeme. My potřebujeme devadesát dnů ve výborech. Takže vy sami říkáte, že to je prostě jenom cár papíru a že z toho ve finále nezbude vůbec nic. To neříká opozice, to říká vámi podporovaná vláda a je pod tím podepsán premiér, budoucí ministr vnitra, který toto na starosti, ministr zahraničí a předseda Poslanecké sněmovny. O čem to svědčí, o jaké legislativní kvalitě? Svědčí to o tom, že takhle rozsáhlá norma nemůže být připravována formou poslaneckého návrhu. Je to komplikované, ta souvislost s mnoha jinými zákony je evidentní. Od roku 2002 uplynulo dvanáct let a je potřeba to podrobit klasickému legislativnímu procesu. Nic bychom nenamítali, kdyby nová vláda přišla urychleně a možná jako s prvním návrhem zákona, s návrhem služebního zákona, protože my ho opravdu potřebujeme. Nepotřebujeme ho proto, že někdo v Bruselu říká ty ty ty, nedám ti peníze, když ho nebudeš mít. Potřebujeme ho kvůli sobě samým, potřebujeme, aby tam ti kvalitní úředníci byli. Na tom se určitě shodneme a jsme připraveni my jako ODS racionálně a věcně debatovat o tom, jak to vypadat. Ale ne v této podobě. Vy sami to připouštíte. Vy říkáte: my máme pracovní skupinu a pracujeme na změně. Tak proč to dneska vůbec projednáváme? Když vy to přepíšete, tak jsme mohli počkat, to přepíšete, a pak jsme mohli v prvním čtení mít aspoň deset dnů jako opoziční poslanci a mohli jsme ty věcné připomínky nebo naši věcnou podporu uplatnit k tomu, co vy někde potají v kancelářích, mimo legislativní proces, připravujete. A teď tu souvislost. Nejsem sice právník jako někteří jiní, kteří měli problém s lustračním zákonem a se seznamy, nebyl jsem tady v roce 2002 jako mnozí, kteří tady jsou deset, dvanáct, čtrnáct let, ale zjistil jsem, že v roce 2002 kromě služebního zákona byl přijat i doprovodný zákon ke služebnímu zákonu. A myslím, že autoři této novely to vědí. Je to zákon číslo 309/2002 Sb., který v čl. 47 novelizuje paragraf lustračního zákona. Není pravda, že kdybychom to dneska schválili, neměníme lustrační zákon. Měníme ho, protože ten doprovodný zákon je platný, je určeno, že je vázána účinnost tohoto služebního zákona, a tam se výslovně říká, že pro ministry neplatí lustrační osvědčení. Takže jestli kolegové z KDU, při vší úctě, říkají, že není pravda, že se nepracuje s lustračním zákonem, tak to je. Mrkněte se na doprovodný zákon, požádejte své legislativní experty, najdete tu souvislost a uvidíte, že je to pravda. Nicméně je nám jasné, že většina schválí program jednání a většina se bude tvářit, že na tom návrhu zákona, jak je předložen, bude pracovat. No tak přeji koze, aby ji ten vlk opravdu nesežral. (Potlesk poslanců ODS.) Předseda PSP Jan Hamáček Dalším vystupujícím bude pan předseda ODS poslanec Fiala, připraví se pan předseda klubu KDU-ČSL. Poslanec Petr Fiala Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pan předseda Filip tady pochválil jako politologa, předpokládám, že to udělal proto, aby hned na začátku oslabil moji pozici v čele české pravice, což se mu ale nemůže podařit. chci říct jinou věc. Lustrační zákon - a to na vysvětlenou, abychom si to všichni uvědomili - nikomu v ničem nebrání, ale brání občany před lidmi, kteří jednou z jakýchkoli důvodů selhali, a protože existuje předpoklad, že mohou selhat zase, tak zde máme lustrační zákon. Myslím si, že to je jednoduché a docela srozumitelné. Můžete dělat cokoliv, ale nemůžete prostě některé věci řídit a to je správné. A pokud předložíte lustrační osvědčení, tak to samozřejmě dělat můžete. *** (10.40 hodin)Pan předseda Faltýnek tady zmiňoval naše chyby a věci, kterých jsme se dopustili, když jsme byli ve vládě. My jsme za ty chyby zaplatili a zaplatili jsme za hodně. Dali nám to najevo naši voliči. Ale teď jsme v jiné situaci. Teď je několik měsíců po volbách, my pořád nemáme vládu. Vy jste slibovali velkou změnu, tedy žádnou změnu nevidím, a pokud ano, tak změnu k horšímu. A místo abyste se soustředili - (hlas z pléna)no to ne, podívejte se, kdy jste si podepsali koaliční smlouvu. Vládu nemáme po třech měsících, změna nenastala. bych klidně akceptoval, že se tady bavíme o zákonech, které předkládáte vy, ale tady se bavíme úplně o něčem jiném. Shrňme si fakta. Ta jsou velmi jednoduchá. Za prvé. Zákony, které jsou zde předloženy, jsou zde předloženy proto, aby obalily ten jeden klíčový zákon, o který tu jde. Za druhé. Ten zákon je tu proto, a to nebudu tak předjímat jak pan předseda Kalousek, ten zákon je tu proto, že jeden člověk problémy s tím, aby předložil lustrační osvědčení. A za třetí. Neměří se všem stejným metrem. To opravdu dopadne tak, že budeme mít ministra, který nepředložil lustrační osvědčení? například jsem lustrační osvědčení předložil a považuji to za správné. Nevím, proč najednou, co se změnilo, že ministři lustrační osvědčení předkládat nebudou. znovu vyzývám demokratické politické strany, aby si tento postoj rozmyslely. Je to postoj, který poškodí politickou kulturu v České republice, a odpovědnost za něj ponesete vy v první řadě, pane předsedo vlády, pane premiére Sobotko. Předseda PSP Jan Hamáček jenom upozorňuji, že k poslancům je potřeba se obracet mým prostřednictvím. Děkuji. Dám prostor panu předsedovi Jurečkovi. Prosím. Poslanec Marian Jurečka Dobré dopoledne vážený pane předsedající, předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, bych se trošičku zamyslel nad tím, proč tuto debatu tady vůbec dnes vedeme v tomto složení. Zákon o státní službě byl schválen v roce 2002 a stále se odsunuje jeho účinnost. Byla zde vláda Mirka Topolánka, vláda Petra Nečase. Obě dvě tyto vlády kladly jako svou velkou prioritu novelizaci a uvedení v účinnost zákon o státní službě. Do dnešních dnů se tomu tak nestalo. Obě dvě tyto vlády měly velkou možnost vycizelovat kvalitní novelu zákona o státní službě a my jsme tuto debatu vůbec nemuseli vést a vůbec tuto situaci dnes řešit. Druhou věcí je... (Řečník se odmlčel pro hluk v sále.) Předseda PSP Jan Hamáček prosím kolegy vlevo ode mne, aby se ztišili a nechali pana předsedu hovořit. Děkuji. Poslanec Marian Jurečka Děkuji. Druhou věcí je ta záležitost, že pokud by minulá koalice, která teď tady tak zásadně mluví o tom, jak je důležité dodržovat demokratické principy a podobně, tak kdyby se tak chovala a dokázala vzájemně spolu dobře komunikovat a opravdu se demokraticky chovala, tak ani a spousta z nás by v této Sněmovně v tento okamžik neseděla, protože by nebyly předčasné volby a neměli bychom krizi z loňského roku. To je potřeba si uvědomit, vážené dámy a pánové. Ta současná situace, tady zaznělo několik zásadních nepravd. Všichni moc dobře víme, že schválením zákona o státní službě, resp. toho tisku, který je předložen, se vůbec nic v tento okamžik nezmění, protože jeho účinnost, plánovaná účinnost bude - řekněme - od 1. ledna 2015, kdy se ta změna projeví. Tedy ty debaty o tom, zdali teď v tento okamžik to umožní jmenování vlády tím, že se změní legislativa, tak víme, že v zásadě to nemá na to vůbec žádný vliv. Samozřejmě pokud jsme tady v situaci, kdy všichni po tom voláme, zde vznikne vláda, která se opírá o důvěru v Poslanecké sněmovně, tak v ten okamžik cítíme, že toto je jedna z podmínek pana prezidenta a holt se s tím musíme umět nějakým způsobem vypořádat a dospět k tomu, aby vláda zde vůbec vznikla. Nepochybně můžete válčit, ale také si musíme položit otázku, jak dlouho zde bude vláda bez politické důvěry a bez důvěry Poslanecké sněmovny. úplně šokovala některá tvrzení mého předřečníka pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska, který tady hovořil o tom, jak KDU-ČSL se k této problematice staví, protože když si vzpomenu na rok 2006, pokud paměť neklame, a tehdy byl naším předsedou a byl schopen uvažovat a dávat dohromady vládu, která by se opírala o podporu KSČM, tak jsem tím docela šokován. bych ještě doplnil jednu věc, když se tady zmiňuje, že ministři nebudou předkládat lustrační osvědčení. I , byť jsem ročník 1981, jsem byl požádán, abych doložil lustrační osvědčení na Hrad. Samozřejmě zákon hovoří, kdo jej předkládat může, nebo nemusí, ale předpokládám, že všichni budeme vyzváni, abychom lustrační osvědčení pro pana prezidenta doložili. Tolik jenom na okraj. Děkuji. Předseda PSP Jan Hamáček Dalším v pořadí je pan poslanec Schwarzenberg. Prosím, máte slovo. Prosím, pane poslanče. Poslanec Karel Schwarzenberg Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, je mi líto, ale mám dojem, že hned na začátku této sněmovny ztrácí Sněmovna svoji důstojnost, neboť Sněmovna jako zákonodárný sbor dbát o to, aby Ústava, aby zákony byly pečlivě dodržovány a aby zákon opravdu platily pro všechny. My začínáme svoji činnost tím, že uzákoníme zákon pro jednoho člověka. Je poměrně jedno pro koho. Ten fakt samotný se protiví principu práva. A na to bychom si měli vzpomenout. Pan poslanec Filip tady dosti zasvěceně z vlastní zkušenosti mluvil o lustračním zákoně. To jedna věc, jaký ten zákon je, ale je to zákon, který by měl platit pro všechny. Ne aby se politická třída z toho sama vymkla! Jsem (zděšen?)usnesením této Sněmovny, že my politici stojíme nad zákonem! Dámy a pánové, když tohle učiníme, tak opouštíme půdu právního státu. Vydáváme se tam, kde jsme se jednou, před 70 lety, se známým výsledkem vydali. Zdá se vám to maličkost. Vždyť je to takový jenom malý paragraf v zákoně, který potřebujeme. Služební zákon, ano, souhlasím, byl nanejvýš nutný. Bylo opomenuto dlouho uzákonit. Ale s odpuštěním řečeno, i nejlepší víno, když do něj dáte kus hovínka, tak je zkažené. I nejlepší služební zákon tímto malým paragrafem naprosto ztrácí svou cenu a my ztrácíme jako Sněmovna naši důstojnost. Děkuji mnohokrát. (Potlesk z lavic poslanců TOP 09). Předseda PSP Jan Hamáček Dalším přihlášeným je pan předseda klubu KSČM pan poslanec Kováčik, připraví se pan předseda klubu ČSSD pan poslanec Sklenák. Poslanec Pavel Kováčik Děkuji za slovo. Paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Dovolte mi vyjádřit přesvědčení, že poté co se vypořádáme s těmito nepříjemnými počátečními porodními bolestmi, bude Poslanecká sněmovna a věřme, že i vláda, která snad konečně nastoupí v sestavě tak, jak rozhodli voliči, pracovat ve prospěch občanů. Zatím nemám pocit, že by se tak dělo. Rád bych odpověděl prostřednictvím vás, pane předsedo, panu kolegu Faltýnkovi, předsedovi poslaneckého klubu hnutí ANO, který si vzhledem k přemíře práce a úkolů nevšiml, aspoň to tvrdil, že nezaznamenal návrh na zrušení lustračního zákona. Je tady takový návrh, je tady řadu týdnů z pera poslanců a poslankyň klubu KSČM. A kdyby se Poslanecká sněmovna tímto návrhem v čase, kdy byl avizován a předložen, zabývala, tak možná tato diskuse, tato debata, která se tady vede, byla naprosto zbytečná. *** (10.50 hodin)Mám pocit, že právě na tomto sporu, který se tady vede, a je to do značné míry spor nikoliv o jednom člověku, ale spor řekněme systémový, je vidět, jak moc ten zavánějící relikt, pozůstatek rané polistopadové minulosti, tedy lustrační zákon, který měl platit pět let a měl své odůvodnění - vítězové měli obavu, že by se mohlo něco zvrátit. No, dneska, tehdejší vítězové - kde jsou? I se svými obavami. A k žádným zvratům nedocházelo. Jak tento pozůstatek oné divoké doby kalí vodu, bere čas, bere energii, která by náležela spíše věnovat řešení věcných témat a potřebných řešení, potřebných norem, potřebných zákonů, potřebných rozhodnutí, která od nás občané očekávají. Jsem přesvědčen o tom a věřím tomu, že nejsem sám, a nejsem dokonce ani sám coby člen jedné politické strany, ale ten názor je určitě širší a řada politologů a komentátorů se k němu také kloní, že platnost pěti let měla být dodržena. Možná prodloužena o ještě dalších pět let, nevím, třeba ten strach o možný zvrat byl ještě v době. Ale že dnes v tomto čase je platnost lustračního zákona více přítěží, více koulí na noze české demokracie než něčím, co by ji mělo chránit a co by mělo nějakým způsobem otevírat cestu dopředu. Něčím, o čem tady byla řeč. A je to skutečně pouze o seznamu, nikoliv o činnosti nebo o postoji. To nemluvím o tom, jenom proto, že to tady vícekrát padlo, že to, že bylo konstatováno, že je lustrační zákon v rozporu s Listinou práv a svobod, platí. To tak prostě je. Jsou tady občané dvojí kategorie a někteří z nás to cítíme na vlastní kůži. Myslím si, že to tak je, prostě. Že evropské instituce také úplně nehýřily nadšením pro toto řešení, které se v českém právním řádu objevilo, a přivřely oko jenom právě proto, že to mělo mít omezenou a dočasnou platnost. A že dnes jsou to věci, které patří dávno minulosti. Myslím si, že je načase doopravdy, a proto jsme návrh opakovaně předložili, že je načase ho zrušit. Je vyčpělý, je spotřebovaný i pro účely, pro které byl tehdejšími vítězi schválen, přijat. Pojďme tím zrušit ty začasté účelově vedené minulé bitvy a minulé války, které když se to hodí, se vždycky vytáhnou a vedou, a někdy možná jenom proto, aby se zastínila nějaká vlastní pochybení, tak se všecko svede na minulost a vede se to pod tímto praporem svatého boje za bůhvíjakou - dnes tedy bůhvíjakou - spravedlnost. Pojďme se zrušením toho zákona věnovat skutečným problémům. A občané nám to říkají, vám také, kolegyně a kolegové, pokud s nimi hovoříte, že Česká republika jiné problémy, tedy hlavně jiné problémy. Hlavně problém nezaměstnanosti. Hlavně problém kudy ven z krize. Hlavně problém, jakým způsobem nastartovat ekonomiku. Hlavně problém, jakým způsobem se vypořádat s tím, co tady jsou pozůstatky nedávné minulosti. A mám na mysli třeba, jak se se ctí i vůči budoucím generacím vypořádat například se zákonem o tzv. církevních restitucích. Prostě mám pocit, že teď zrovna - a není to nic účelového, nejsem, jak jsem byl nedávno obviněn v přímém přenosu, přítelem nějaké podnikatelské skupiny, a není to tedy proto, že bych chtěl někomu teď, a tím méně rodící se vládě, pomáhat. Ale pojďme ho zrušit proto, abychom si uvolnili ruce a uvolnili mysli pro to, proč nás sem občané zvolili. A to je řešení problémů této republiky. Skutečných problémů. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.) Předseda PSP Jan Hamáček Pan předseda klubu sociální demokracie pan poslanec Sklenák. Prosím, máte slovo. Poslanec Roman Sklenák Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, téměř hodinu tady posloucháme výroky, že Sněmovna ztrácí svoji důstojnost, že pokřivujeme politickou kulturu, že vytváříme zákon pro jednoho člověka. A to vše proto, že jsme předložili novelu služebního zákona. Stejnou, jakou jsme předložili v minulém volebním období. Úplně stejnou. Nezměnili jsme tam ani jeden paragraf, ani jedno slovo. Když jsme v minulém volebním období předstoupili před Sněmovnu s tímto návrhem, tak nevzbuzovala takové reakce. Právě proto, že nebylo jeho smyslem řešit lustrační zákon nebo vytvářet zákon pro jednoho člověka. My jsme tehdy vůbec nevěděli, jaká situace nastane. vám řeknu, proč jsme ten zákon předložili. Protože pravicové vlády tady léta předstupovaly před sněmovnu s žádostí o odložení účinnosti služebního zákona a slibovaly, že již během několik málo měsíců přijdou s úplně novým zákonem. Byla to Topolánkova vláda a tahle ta slova přinášel tehdy ministr Langer. Pak to byla Nečasova vláda a úplně stejná slova tady pronášel ministr Drábek, pamatuji si na to, byl jsem v této Sněmovně, a říkal: Máme to připravené. Za několik týdnů, měsíců tady bude nový služební zákon. A nebyla to pravda. A my když jsme to sledovali a sledovali jsme, kudy se ubírají práce na novém služebním zákonu, že to celé být vystavěno na půdorysu zákoníku práce, tak jsme nebyli spokojeni s tímto směrem a začali jsme jednat napříč politickým spektrem i s neziskovým sektorem a s lidmi, kteří se o tuto problematiku zajímají. Vytvořili jsme naši novelu služebního zákona a tu jsme podali. Protože se Sněmovna rozpustila dříve, než mohl být legislativní proces dokončen, tak jsme po ustavení nové Sněmovny udělali logicky to, co jsme považovali za správné, a předložili jsme tentýž, identický návrh znovu. A pokud se tady bavíme o tom, že tímto zákonem se mění lustrační zákon, a bavíme se o tom, že případným přijetím této novely se nebude vztahovat