|

2013-005-01-000

Začátek schůze Poslanecké sněmovny 21. ledna 2014 v 10.00 hodin Přítomno: 186 poslanců

Date2014-01-21
Meeting2013/005
Agenda Item2013/005/000
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/005schuz/s005001.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.

index Page 001 > 002

Místopředseda PSP Vojtěch Filip Začátek schůze Poslanecké sněmovny 21. ledna 2014 v 10.00 hodin Přítomno: 186 poslanců Předseda PSP Jan Hamáček Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dobrý den. Vítám vás poprvé v novém roce, přeji všem hodně zdraví, hodně úspěchů a zahajuji 5. schůzi Poslanecké sněmovny. Chci vás informovat, že tuto schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 83 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů 13. ledna tohoto roku. Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Rykala karta číslo 2. Ještě než dostanu další informace o případných náhradních kartách, měli bychom nyní určit ověřovatele schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Václava Klučku a paní poslankyni. Janu Hnykovou. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Pokud tomu tak není, zahájím hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby ověřovateli této schůze byli pan poslanec Klučka a paní poslankyně Hnyková, prosím, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování číslo 1, přihlášeno je 109 kolegyň a kolegů, pro 97. Konstatuji, že jsme pana poslance Klučku a paní poslankyni Hnykovou určili ověřovateli této schůze. Nyní bych vám chtěl přečíst omluvy, tak jak jsem je do této chvíle obdržel. Z jednání se omlouvají tyto poslankyně a poslanci: paní poslankyně Bebarová Rujbrová - zdravotní důvody, pan poslanec Benda - rodinné důvody, pan poslanec Benešík - zahraniční cesta, paní poslankyně Dobešová - rodinné důvody, pan poslanec Gabal - zdravotní důvody, pan poslanec Jakubčík - zahraniční cesta, pan poslanec Kádner - ale od čtvrté hodiny odpolední z pracovních důvodů, pan poslanec Klaška - zahraniční cesta, pan poslanec Lank - zahraniční cesta, paní poslankyně Nytrová - zdravotní důvody pan poslanec Pospíšil - zdravotní důvody, pan poslanec Stupčuk - osobní důvody, pan poslanec Šenfeld - zahraniční cesta. Paní poslankyni Zelienkovou tady vidím, mám zde uvedenou vaši omluvu, ale to je asi omyl. Pan poslanec Zimola do 12 hodin z pracovních důvodů. Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády Rusnok z pracovních důvodů, pan ministr Koníček - pracovní důvody, pan ministr Lukl - pracovní důvody, pan ministr Toman - rovněž pracovní důvody. vás již tradičně požádám o mírné snížení hladiny hluku v sále, protože přistoupíme ke stanoven pořadu 5. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti, nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu a tento pořad také nelze rozšiřovat. Mám zde první přihlášku, je to přihláška pana předsedy klubu TOP 09, pana poslance Miroslava Kalouska. Pane poslanče, vám slovo neprodleně udělím - ale ještě jednou prosím, opravdu, poslouchejme se a poslouchejme argumenty pana poslance Kalouska. Prosím.

Download XMLDownload textCreate Person name