|

2013-005-02-005

5. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 71/ - prvé čtení

Date2014-01-22
Meeting2013/005
Agenda Item2013/005/005
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/005schuz/bqbs/b04100501.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index   042 < Page 043

Poslanec Jan Chvojka Omlouvám se, ale myslím, že to zaznělo jako návrh v obecné rozpravě, že by měla být prodloužena lhůta na projednání ve výborech na 90 dnů. Místopředseda PSP Petr Gazdík Ano, to je pravda, pane zpravodaji, nicméně nejprve se budeme zabývat návrhem na přikázání a pak návrhem na prodloužení lhůty. Prosím, paní poslankyně, váš návrh? Poslankyně Jana Černochová Navrhuji přikázání do výboru pro veřejnou správu a do petičního výboru. Místopředseda PSP Petr Gazdík Takže do dvou výborů. Chcete o tom hlasovat najednou, nebo zvlášť prosím? Zvlášť, takže petiční výbor a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Další návrh? Prosím pana poslance. Poslanec Jan Klán Navrhuji přikázat tento tisk rozpočtovému výboru. Místopředseda PSP Petr Gazdík Rozpočtový výbor. Prosím, paní poslankyně Chalánková. Poslankyně Jitka Chalánková Navrhuji přikázat tento tisk do výboru kontrolního. Místopředseda PSP Petr Gazdík Kontrolní výbor. Pan poslanec Laudát návrh. Prosím, pane poslanče. Poslanec František Laudát Děkuji. Navrhuji do hospodářského výboru. Místopředseda PSP Petr Gazdík Hospodářský výbor. ještě někdo prosím nějaký návrh na přikázání? Pan poslanec Korte, prosím. Poslanec Daniel Korte Navrhuji přikázání bezpečnostnímu výboru. Místopředseda PSP Petr Gazdík Bezpečnostní výbor. Jestliže je to všechno, budeme hlasovat o přikázání. Nejprve návrh pana předsedy Poslanecké sněmovny. Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu ústavněprávnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 28 je přihlášeno 167 poslankyň a poslanců, pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat. Dále tady padl návrh na přikázání tohoto zákona výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zahajuji hlasování (číslo 29)o přikázání tohoto návrhu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je pro? Kdo je proti? Přihlášeno je 167 poslanců, pro 161, proti 3. Návrh byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dále padl návrh na přikázání petičnímu výboru. Zahajuji hlasování (číslo 30)o přikázání petičnímu výboru. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 68, proti 74. Návrh nebyl přijat. Dále máme návrh na přikázání rozpočtovému výboru. Zahajuji hlasování (číslo 31)o přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Přihlášeno 168 poslanců a poslankyň, pro 75, proti 73. Návrh nebyl přijat. Dále tu mám návrh na přikázání kontrolnímu výboru. Zahajuji hlasování (číslo 32)o přikázání kontrolnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Přihlášeno 168 poslanců a poslankyň, pro 81, proti 76. Ani tento návrh nebyl přijat. Dále máme návrh na přikázání hospodářskému výboru. Zahajuji hlasování (číslo 33)o přikázání hospodářskému výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Přihlášeno 168 kolegů a kolegyň, pro 57, proti 79. I tento návrh byl zamítnut. Posledním návrhem na přikázání je návrh na přikázání bezpečnostnímu výboru. Zahajuji hlasování (číslo 34)o přikázání bezpečnostnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Přítomno je 168 poslankyň a poslanců, pro 42, proti 106. I tento návrh byl zamítnut. Přikázali jsme tedy tento návrh ústavněprávnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dále ze strany navrhovatelů bylo navrženo panem předkladatelem Jeronýmem Tejcem prodloužení lhůty o 30 dnů. Dávám hlasovat o prodloužení lhůty pro projednání o 30 dnů. Zahajuji hlasování (číslo 35). Kdo je pro, zvedne ruku. Kdo je proti? Přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 165. Tento návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento návrh jsme přikázali ústavněprávnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, to byl poslední bod této schůze. vám přeji hezký večer a končím jednání této schůze.

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name