|

2013-005-02-005

5. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 71/ - prvé čtení

Date2014-01-22
Meeting2013/005
Agenda Item2013/005/005
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/005schuz/bqbs/b04100501.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index   041 < Page 042 > 043

Místopředseda PSP Petr Gazdík Přestože obecná rozprava byla ukončena, tak s přednostním právem se hlásil nejprve pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím. Poslanec Miroslav Kalousek Nezlobte se, opravdu nechtěl zdržovat, ale musím. Vyměňujeme si tady v diskusi někdy i pichlavé poznámky, někdy se sebou velmi ostře nesouhlasíme, ale děláme to v rámci obecné rozpravy. Poté, co je rozprava uzavřena a paní poslankyně Němcová nemůže reagovat na to, že ji někdo napadne, tak je to mimořádně nefér. A je to mimořádně nefér a odporné od zpravodaje, jehož úkolem, kterým jsme ho pověřili, není nic jiného, než přednést zpravodajskou zprávu, a ne nás tady mentorovat poté, co byla diskuse uzavřena. To jste měl, mládenče poslanče Chvojko prostřednictvím pana předsedajícího (pobavení), učinit v rozpravě, když byla otevřena, aby bylo možné v rozpravě na vás reagovat! Zneužít pro to pozici zpravodaje je zbabělé a není pravda, že si této pozice vážíte! (Potlesk poslanců TOP 09 a ODS.) Místopředseda PSP Petr Gazdík S přednostním právem jménem poslaneckého klubu ODS místopředsedkyně poslaneckého klubu paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně. Poslankyně Jana Černochová Pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 řekl to, co jsem chtěla říci . Prosím, aby se na této Poslanecké sněmovně nezneužívaly věci, které probíhají v politické rozpravě, a nemíchaly se se zpravodajskou zprávou. Vy jste tady řekl, prostřednictvím pana předsedajícího, že v této Sněmovně zasedáte nějaký týden, takže vy byste to měl, pane kolego, vědět úplně z nás tady nejlépe! Pokud jste pyšný na to, že předkládáte tento zákon, tak se prosím chovejte podle jednacího řádu této Poslanecké sněmovny! (Potlesk poslanců ODS a TOP 09.) Místopředseda PSP Petr Gazdík (O slovo se hlásí posl. Chvojka.)Podle § 58 jednacího řádu kdykoliv zpravodaj požádá o slovo, musí mu být uděleno. Uděluji slovo panu zpravodajovi. Prosím. Poslanec Jan Chvojka No právě, že jo! (Pobavení.)Prostě takový je zákon a je smutné, skoro bych řekl drzé, že nejvíc se jednacím řádem ohánějí ti, kteří ho v minulém volebním období nejvíc poškozovali a nejvíc zneužívali. Tím mluvím o stranách bývalé vládní koalice TOP 09 a ODS. Místopředseda PSP Petr Gazdík Nevidím nikoho dalšího přihlášeného, obecnou rozpravu jsme ukončili, závěrečná slova proběhla, a proto budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu, který předložil pan poslanec Stanjura z Občanské demokratické strany. Padl návrh na zamítnutí. o tomto návrhu... Přivolám kolegy poslance z předsálí. Je tady žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Pan poslanec Kott se hlásí? (Ne.)V pořádku. Takže zahajuji hlasování (číslo 27)o zamítnutí předloženého návrhu. Kdo je pro zamítnutí, zvedne ruku. Kdo je proti zamítnutí? Přihlášeno je 166 poslanců a poslankyň, pro 36, proti 96. Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. někdo jiný návrh? Prosím pana zpravodaje. Pane poslanče.

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name