|

2013-005-02-005

5. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 71/ - prvé čtení

Date2014-01-22
Meeting2013/005
Agenda Item2013/005/005
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/005schuz/bqbs/b04100501.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index   015 < Page 016 > 017

Místopředseda PSP Petr Gazdík Děkuji paní poslankyni Němcové. S faktickou poznámkou předseda poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické, pan poslanec Sklenák. Prosím, pane předsedo. Poslanec Roman Sklenák Generální ředitelství bude, generálního ředitele bude nominovat vláda, jmenovat premiér. To je na otázky paní poslankyně Němcové, že je v tom nejasno. Ale jsem se přihlásil proto, abych navrhl jménem poslaneckých klubů sociální demokracie a KDU-ČSL, abychom dnes jednali i hlasovali po 19. i po 21. hodině. Místopředseda PSP Petr Gazdík Beru to jako procedurální návrh, o kterém se hlasuje ihned bez rozpravy, a proto zahajuji hlasování o tomto návrhu, abychom dnes jednali i po 19., i po 21. hodině. Zahajuji hlasování (číslo 22), teď. Kdo je pro, prosím, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 108 poslanců (z přítomných 172), proti 2, 62 se zdrželo. Považuji tento návrh za přijatý. Budeme tedy dnes jednat i po 19., i po 21. hodině. Dalším přihlášeným do diskuse je pan poslanec Adolf Beznoska. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Poslanec Adolf Beznoska Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych i vyjádřil zásadní nesouhlas s takto účelově projednávaným prvním čtením navrženého zákona. Se služebním zákonem počítala Ústava České republiky v roce 1993. Samozřejmě ve Sbírce zákonů potom vyšel v roce 2002, měl původně platit od 1. ledna 2004, postupně byl odkládán, teď tedy jeho účinnost by měla nastat od 1. ledna 2015. Bohužel musím říct, že ten zákon, a dotknu se věcné stránky, je velmi špatně připraven. Nesouhlas s ním dokonce vyjádřila i stávající Rusnokova vláda, kdy pan premiér Rusnok označil, že tato novela je podle něj nepoužitelná, protože nereflektuje změny, které nastaly od roku 2002, což je poměrně dlouhé časové období. Osobně říkám, že tento zákon je i protiústavní. Navrhuje totiž, aby úředníci byli potrestáni do výše osminásobku platu, přičemž zákoník práce i pravidla pro státní zaměstnance určují výši maximálně do čtyřapůlnásobku platu. Tímto je jednoznačně porušena zásada rovného zacházení. Tady musím zmínit i to, co říkal pan navrhovatel poslanec Tejc. Na rozdíl od něj si nemyslím, že toto je správně. To není správně. Druhá věc, kdy se příčí Ústavě, že zákon stanoví, že tarify a odměňování se stanoví vládním nařízením. Zákon ho ale nijak nevymezuje, což by dělat při legitimitě musel. Dále jsou tam věci, jako že zákon navrhuje ukončit služební poměr zaměstnanci ve vazbě po devíti měsících. Tím samozřejmě, protože když je někdo ve vazbě, ještě není odsouzen, a toto prolamuje presumpci neviny. Dále zákon navrhuje, aby veškeré uznání vinným ze správního deliktu bylo důvodem pro skončení jeho pracovního poměru, což se jeví některým právním výkladům jako velmi příkré. Je tam prostě celá řada věcí, které uvádím jenom jako příklad, které zabraňují, abychom označili tu předlohu za dobrou. Je to prostě právní paskvil. Proč tedy tento právní paskvil byl naší Sněmovně předložen? No protože měl zastřít, měl vytvořit kouřovou clonu pro prostý politický handl. Totiž jediným důvodem je, aby bylo vyhověno podmínce prezidenta republiky pana Miloše Zemana, aby pan premiér Sobotka v tomto případě za každou cenu mohl sestavit vládu. A proč říkám, že to je právní paskvil? si tady dovolím použít i slova jednoho z koaličních předsedů, pana Pavla Bělobrádka, který říká, že konečná podoba tohoto zákona se musí změnit. Bude muset být předložen komplexní pozměňovací návrh, na kterém se shodnou všechny strany koalice. A jako dovětek říká: nesouhlasíme s tím, že by měl být zrušen lustrační zákon. To jsou všechno argumenty pro to, abych označil tento návrh zákona za nedobře připravený. Samozřejmě, a bavíme se tady o tom, jak se vztahuje služební zákon k lustračnímu zákonu? Dovolím si vám tuto souvislost naznačit. Zaprvé. Společně se zákonem číslo 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech, to je onen služební zákon, byl v roce 2002 schválen takzvaný prováděcí předpis ke služebnímu zákonu. Zákon číslo 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a odměňování těchto zaměstnanců. Prováděcí zákon číslo 309/2002 Sb. pak prostřednictvím svého článku 47 novelizuje § 1 odst. 2 zákona číslo 451/199 Sb., který stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí v České republice. Současné znění lustračního zákona obsahuje i obecnou generální klauzuli v § 1 odst. 1 písm. a), které říká, že potřeba čistého lustračního osvědčení se vztahuje mimo jiné na výkon funkcí obsazovaných volbou, jmenováním nebo ustanovováním v orgánech státní správy České republiky. Novelou odstavce 1 paragrafu 1 odstavce 2 lustračního zákona prostřednictvím onoho článku 47 prováděcího zákona pak dojde k upřesnění této obecné formulace tak, že funkcemi v orgánech státní správy, pro které je potřeba čisté lustrační osvědčení, se rozumí služební místa takzvaných představených podle služebního zákona. Služebními místy představených podle služebního zákona jsou následující: vedoucí oddělení, zástupce vedoucího oddělení, vedoucí zastupitelského úřadu, ředitel odboru a zástupce ředitele odboru, ředitel sekce, zástupce ředitele sekce, státní tajemník a zástupce státního tajemníka, vedoucí služebního úřadu a zástupce vedoucího služebního úřadu.

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name