|

2013-005-02-005

5. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 71/ - prvé čtení

Date2014-01-22
Meeting2013/005
Agenda Item2013/005/005
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/005schuz/bqbs/b04100501.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index   011 < Page 012 > 013

Místopředseda PSP Petr Gazdík S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Svoboda a pan poslanec Schwarzenberg. Prosím, pane poslanče Svobodo, jako první. Poslanec Bohuslav Svoboda Pane předsedající, dámy a pánové, jsem natolik dospělý, že svým věkem patřím k doyenům tohoto sboru. Vyslechl jsem slova, která mi osvětlila to, o čem budeme dneska hlasovat. Pan kolega Grebeníček nám sdělil, že naší povinností je zrušit lustrační zákon. Je to totiž čisté. Pamatuji rok 1947 a 1948, znám slova, která komunisti dovedou říkat a skrývat je za právní a čisté aspekty. Připomínám to nejenom vám, ale připomínám to všem našim občanům. V tuto chvíli nejednáme o zákoně o úřednících. Jednáme o lustračním zákoně! To je věc, pro kterou nikdy, nikdy ruku nezvednu. Mám na to příliš mnoho životních zkušeností a jsem příliš starý, abych se ohýbal před kýmkoliv, si říká jakákoliv iniciativa! (Potlesk z pravé části sálu.) Místopředseda PSP Petr Gazdík S další faktickou poznámkou pan předseda TOP 09, pan poslanec Schwarzenberg. Prosím, pane poslanče. Poslanec Karel Schwarzenberg Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych prostřednictvím pana předsedajícího poprosit vyslovit svoje blahopřání Komunistické straně Čech a Moravy k překonání třídního boje. Že jejich prominentní poslanec pan Grebeníček se tady urputně zastává miliardáře pana Andreje Babiše, k tomu srdečně blahopřeji. (Potlesk zprava.)To bylo opravdu něco, co jsem nečekal. Blahopřeji. Ovšem přiznávám, sympatie pro Státní bezpečnost v tom hraje jistou roli, ale to je typický český úkaz. Musím říci, že bych dále poblahopřál k druhému, a sice, že zase zástupce Komunistické strany Čech a Moravy tady horoval a vyčítal sociální demokracii, že nezačala odpolitizování státní správy. Ze strany komunistické vyčítat sociální demokracii, že neodpolitizovala státní správu, to je to, co se normálně nazývá chucpe. Totiž když zavraždíte matku a otce a potom požádáte o milost, neboť jste sirotek. Děkuji mnohokrát. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.) Místopředseda PSP Petr Gazdík S další faktickou poznámkou - předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Kováčik. Poslanec Pavel Kováčik Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, čas se nám pomalu naplňuje k obědu a zřejmě tady vládne předobědová nervozita. bych chtěl v této chvíli vyslovit jenom takovou drobnost. Nevím, jak u vás, pane kolego Schwarzenbergu prostřednictvím pana předsedajícího, nebo kdekoliv jinde dělíte své členy poslaneckého klubu na prominentní a ostatní. U nás tomu tak skutečně není. A to ani v případě pana kolegy Grebeníčka, který zajisté pro Komunistickou stranu Čech a Moravy vykonal obrovský kus práce a zajisté by si zasloužil býti prominentním poslancem, ale u nás skutečně takové dělení neexistuje. Chápu některé z vás, kterým jeho hodnocení polistopadového vývoje příliš nevoní, protože on to nazval tak, jak to lidé vidí, myslím lidé v prostoru, lidé v České republice, lidé ve městech a obcích, lidé, kterým se právem nelíbí to, co se tady dělo, a nemá to nic společného se Státní bezpečností a s čímkoli jiným. Takže to je druhá poznámka. A třetí poznámka. Ano, Komunistická strana Čech a Moravy v této Sněmovně předložený návrh zákona, který je zařazen z organizačního výboru na příští schůzi Poslanecké sněmovny a který navrhuje zrušit lustrační zákon. A myslím si, že i problém, o kterém se tady již druhý den bavíme a který se tu vykládá tu tak, tu onak, by byl tím do značné míry a navždy vyřešen. Místo toho tady bojujeme minulé války a to si myslím, že občané po nás nechtěli, když kohokoli z nás, odprava doleva, volili do Poslanecké sněmovny. A poznámka k překonání třídního boje se mi zdá velmi úsměvná. My se samozřejmě nezastáváme kohokoli. My se zastáváme práva a spravedlnosti. Dokud není něco prokázáno, tak se pohlížet na člověka (upozornění na čas)jako na nevinného. V této chvíli bych chtěl požádat, abych zamezil dalším diskusím z hladu, o přestávku na poradu klubu KSČM v délce trvání 9 minut. Děkuji.

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name