|

2013-005-02-005

5. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 71/ - prvé čtení

Date2014-01-22
Meeting2013/005
Agenda Item2013/005/005
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/005schuz/bqbs/b04100501.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index   003 < Page 004 > 005

Místopředseda PSP Petr Gazdík Děkuji panu zpravodaji pro prvé čtení panu poslanci Chvojkovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji 14 přihlášených. Jako první přihlášený s přednostním právem je pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče. Poslanec Zbyněk Stanjura Děkuji za slovo, pane místopředsedo. To bylo včera. Netušil jsem, že budeme projednávat ještě dneska, když si koaliční poslanci nezajistili projednávání po 19. hodině. Díky kvalitě mého hlasu bude moje vystoupení velmi krátké a nechám vystoupení za náš klub svým kolegům. Použiji k tomu, že bych velmi polemizoval s vaším výrokem, pane místopředsedo, že se jedná o jeden z nejdůležitějších zákonů. Možná podle názvu. S tím souhlasím. Nebo jeden z nejdůležitějších úkolů, které před námi stojí, abychom ho přijali. Byl jsem na ministerstvu pouhých sedm měsíců a vždycky není pravda, že vždycky přijde ministr, který vyhodí všechny úředníky a přivede si tam svoje kamarády z politické strany. To je taková pohádka, kterou tady vykládal pan předkladatel Jeroným Tejc. Možná to někteří dělají, možná že ne a je třeba se když tak dívat konkrétně, kdo to udělal. My, kteří máme zkušenosti ze samosprávy, jsme zvyklí na to, že v čele úřadu stojí tajemník, který na starosti veškeré personální věci včetně různého odvolání, a je to normální. Nicméně když jsem se snažil prosadit tento názor, který mají mnozí starostové a starostky, tak zkuste vyjednávat s odbory státních zaměstnanců, protože si myslím, že ten zákon se relativně osvědčil a že ho stačilo de facto přepsat směrem ke státním úředníkům. Přál bych nové koalici, aby to tak bylo. Bylo by to jenom dobře. Mým osobním názorem vždycky bylo, že by bylo dobré, kdybychom měli jeden zákon. Že úředníci slouží nebo dělají veřejnou službu v samosprávě, nebo na ministerstvech či v jiných orgánech státní správy. Přece výkon státní správy dělají i radnice. Občan absolutně nerozeznává, když přijde na radnici, jestli mluví s úředníkem, který na starosti samosprávné věci, nebo mluví či jedná s úředníkem, který na starosti přenesený výkon státní správy. A je to v pořádku. Není třeba tím občana zatěžovat. Nicméně dlouhodobě se chystají jiné podmínky pro státní úředníky a úředníky územně samosprávních celků. Myslím si, že to není dobře. Proč polemizuji i s názorem, že je to nejdůležitější zákon obsahově. Tak schválně, schovejme si toto znění sněmovního tisku 71 a porovnejme ho se zněním, které odejde do Senátu za pár měsíců. A pak si musíme říct, zda dneska ta schůze byla seriózním pokusem hledat shodu na dlouhodobém řešení, které bude prospěšné pro úřednictvo, ale i pro občany a voliče, protože bude kvalifikovaný výkon veřejné správy. Nic takového není. Všichni víme, že se scházíme včera a dneska proto, abychom splnili podmínku pana prezidenta. Sám jeden z předsedů koaličních stran to tady včera říkal. si cením otevřenosti, protože říkal: Dostali jsme tu podmínku a buď ji splníme a bude nová vláda, anebo ji nesplníme a bude vláda Jiřího Rusnoka. Chci říct, že my jsme nikdy nehlasovali pro důvěru vládě Jiřího Rusnoka. Myslíme si, že je špatně, když vládne vláda bez politického mandátu. A že i pro opozici je dobře, když vznikne vláda s politickým mandátem z voleb. Na tom se určitě shodujeme i s těmi, kteří vytvořili vládní koalici. My tady nejednáme proto, aby byla jmenována vláda. My tady jednáme proto, aby jeden konkrétní člověk mohl být jmenován do vlády. Vy jste jako koalice na tu podmínku přistoupili, my si myslíme, že takové věci se dělat nemají. Že mají platit obecná pravidla pro všechny a se postupovat a měřit všem stejně. My tomu říkáme naprosto zaslouženě Lex Babiš. Zajímavé je, že pan poslanec Babiš se jednání neúčastní, nevystupuje k tomu, nekomentuje to. Přitom jsme se včera i dneska sešli jenom kvůli jeho osobě. Protože dneska pošlete, vy, kteří budete hlasovat pro, pošlete návrh do dalšího čtení, tak pan prezident řekne: Byla splněna podmínka. Mohu jmenovat ne vládu - to neřekne, protože to nebyla podmínka. Ale řekne: Mohu jmenovat pana Babiše ministrem financí. Takže to není podmínka pro to, aby byla jmenována vláda. Je to podmínka pro to, aby byl do vlády jmenován jeden konkrétní člověk. Podmínka, kterou stanovil pan prezident a kterou vy jste akceptovali. rozumím souvislosti, že pokud byste postupovali a předseda jedné koaliční strany by nemohl být členem vlády, že to vyrobí politické komplikace a ohrozí vznik celé vlády. Ale to je politická souvislost a politické dohody, ne věcné. Včera jsme jasně ukázali souvislost tohoto návrhu a souvislost služebního zákona se zrušením povinnosti pro ministry předkládat negativní lustrační osvědčení. Ne předkládat lustrační osvědčení, jak někteří říkají, ale negativní lustrační osvědčení. včera jsem říkal, že kdo čte dobře ten lustrační zákon, tak , že tam je několik kategorií lidí, kteří nejsou schopni získat negativní, to znamená, že získají pozitivní lustrační osvědčení. A nejsou to zdaleka pouze spolupracovníci StB, ale jsou to mnohem širší skupiny. Je třeba si uvědomit, že tisíce a desetitisíce pracovních pozic jsou chráněny lustračním zákonem a tisíce a desetitisíce nejen těch, kteří tam dělají, ale i uchazečů o tu pracovní pozici musí to lustrační osvědčení negativní předložit, aby měli šanci na tu pozici. Řekl tady včera náš předseda Fiala, že tady zavádíme privilegia pro určitou skupinu lidí. Ano, počet členů vlády může být 15, 16, 17, 18, zhruba v těchhle těch číslech se pohybovala velikost veškerých vlád, které tady byly po roce 1992. Tak pro tyto lidi vytváříte vy, kteří jste připraveni pro to hlasovat, a souhlasím s tím, že základ k tomu byl položen v roce 2002, kdy tady z nás málokdo seděl, s tím souhlasím. Nicméně my, kteří jsme s tím nesouhlasili, jsme odložili alespoň účinnost a předložili jsme v minulém volebním období jiný návrh zákona, který mohl řešit kvalifikovanou veřejnou službu a přitom nerušil lustrační osvědčení. Pak je poctivější, když říkáte, že to nemá platit pro ministry, aby to neplatilo pro nikoho. My jsme zásadně proti. Zásadně proti tomu, aby neplatil lustrační zákon, a proti tomu, abychom tam dělali výjimky. Dovolte, abych procedurálně navrhl zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení. Poprosím... Poprosím - požádám vládní koalici o to, dokončí činnost její expertní komise, o které tak rádi v médiích mluví, že na tom zákoně pracuje pracuje pracuje, aby to předložili mnohem lépe jako vládní návrh zákona, aby to, co stvoříte, prošlo řádným legislativním procesem, aby veškeré věci, které se změnily v České republice v legislativě od roku 2002, to je takřka dvanáct let, týmy odborníků legislativců odchytaly, prověřily souvislosti, aby v tom nebyly zbytečné chyby. Když jsem poslouchal vystoupení některých řečníků tady včera, nebo teď v médiích, tak mám pocit, že ti ministři nejsou ani důležití na tom ministerstvu. Hlavně aby to ministerstvo fungovalo a hlavně aby do toho ten ministr moc nemluvil. No nevím. Přeji vám všem, kteří budete na ministerstvu, aby se vám nestalo to, že ministr bude něco chtít a úředníci řeknou: ne, to je nekvalitní, pane ministře, to je politicky motivované, to se nám nelíbí, my máme jiný, odborný, nezávislý, nestranný výklad či názor. To přece takhle není. Ministerstva mají soužit kvalifikovaně, pokud možno efektivně, ale mají sloužit k plnění politického programu vlády. Pokud někdo říká něco jiného, tak lže. Nic takového není. Nebo si myslíte, že na těch radnicích je jedno, kdo je starostou? Že ten úřad funguje stejně, je starosta sociální demokrat, nebo občanský demokrat, nebo křesťanský demokrat? Myslím, že to tak není. Ten úřad poskytovat servis zvoleným zástupcům lidu, na radnicích, krajích nebo ministerstvech. souhlasím s tím, že nemají být velké čistky, a pokud to někdo dělá, tak není rozumný ministr nebo rozumný starosta. Přece nejlepší, co se může stát člověku, který přijde na radnici, na kraj nebo na ministerstvo, že zdědí kvalifikovaný úřad, který , zná a umí plnit politické zadání ministra či starosty. Pokud to někdo nedělá, rozvrátí takto kvalifikovaný úřad, dosadí si tam své kamarády, stranické, politické, osobní, rodinné či firemní, tak prostě pracuje sám proti sobě a dřív nebo později ho to doběhne. Z vlastní osobní zkušenosti říkám, že je dobře, aby vznikli státní tajemníci jako hlava úřadu. My z radnic tu zkušenost máme a máme pozitivní zkušenost. Vidím tady mnoho současných či bývalých starostů či primátorů a věřím, že je jedno, v jakém politickém dresu tady jsme, že ta zkušenost je stejná. Nicméně proč zase zřídit nový úřad? Největšího sira Humphreyho v české res publicae? A jak bude vybrán? No politicky, když ho vybere vláda. Myslíme si, že model, kdy třeba státního tajemníka jmenuje premiér nebo vláda na návrh ministra, je lepší, nevytváří speciální úřad, nevytváří nadúředníka, který může být silnější než ministři či premiér či celá vláda. Slyšeli jsme tady od navrhovatelů, že je třeba zabránit účelovým reorganizacím ministerstva. s tím souhlasím. Ale kdo posoudí, co je účelová reorganizace ministerstva? Co když přijde ministr a řekne: "Tady je příliš mnoho lidí. Potřebujeme to zefektivnit, tady můžeme 50, 70, 90 pracovních míst ušetřit." Ne proto, ne vyměnit těch 90 lidí za své kamarády firemní, politické, stranické, ale proto, že by ten úřad mohl být efektivní. Nebude mít šanci, pokud necháme ten návrh zákona tak, jak je předložen. Protože jenom úředníci budou rozhodovat o tom, zda se změní organizační struktura ministerstva. Myslím, že to je ode zdi ke zdi. Bavme se o rozumných limitech, o rozumných termínech, o rozumné četnosti takovýchhle změn. Bavme se o tom, že ministr by měl mít podle mne jiné nástroje po nástupu do funkce a jiné nástroje potom v průběhu celé funkce, protože i ten ministr si musí přivést svoje lidi. A teď to říkám jako opoziční politik, jako člověk, který nebude mít starost s tuto vládou, a ani moje kolegyně a kolegové nebudou mít tuto starost. Ale představa, že tam přijde ministr a ten úřad se nezmění, on si nikoho si přivede, je podle mne prostě buď naivní, nebo nebezpečná. Nevím, co je horší. Takže ty cíle jsou podobné. My jsme připraveni vést kvalifikovanou debatu o tom, jak zabezpečit na jedné straně silnější postavení zaměstnanců státní správy, aby se nebáli každých voleb, každé změny ministra, že vymění úplně všechny od náměstka po posledního vrátného. Na druhé straně si myslím, že okruh politicky jmenovaných osob nemusí být v řádu jednotek. Myslím si, že náměstci jsou politické figury. Podle našeho názoru je třeba rozhodovat mezi náměstky ministrů a státním tajemníkem - státní tajemník není politická figura, náměstci by měli být. Kabinet ministra je bezesporu politický orgán, jsou to politické funkce. Jenomže když řekneme, že kabinet ministra nepadá do státní služby, ještě nic neříkáme o tom, co všechno a kdo všechno může být uvnitř kabinetu, a začneme se o tom, a podle legitimně, dohadovat a přít. Poradci? Ano. PR oddělení? Ano, nebo ne? Je to složité, protože propagovat nejenom ministra, ale informovat o činnosti celého ministerstva. Někde to byly i personální věci apod. Myslím, že nejlepší, co dnes můžeme udělat, je ten návrh zákona zamítnout, případně ho vrátit předkladatelům. Mnohem lepší by bylo, kdyby vládní koalice přišla se svým vládním návrhem zákona, na kterém jsme připraveni spolupracovat, jsem to říkal včera, ne proto, že nám z Bruselu někdo prstem vyhrožuje, že když to nebudeme mít, nepošle nám peníze, na které máme nárok. A současně - nenašli jsme žádnou oporu v evropském právu k tomu, že bez toho, že přijmeme služební zákon, by nám někdo mohl zastavit přísun evropských peněz. Ale my ho potřebujeme kvůli sobě samým, kvůli tomu, abychom ty cíle, o kterých mluvíme, splnili, kvůli tomu, aby ministři této vlády, nebo některé z následujících vlád přišli na úřad, který profesionálně funguje. A protože podmínka, kterou dal pan prezident, která byla formulována, že parlament v prvním čtení schválí služební zákon, nic takového není, protože to není navrženo v devadesátce, tak si myslím, že když budete chtít argumentovat s panem prezidentem, tak bezesporu parlament projednává v prvním čtení tento návrh zákona. Ale vy sami říkáte, že to, co je tam napsáno, razantně a výrazně změníme. Takže aby se z toho stal normální služební zákon, aby z toho nezůstal lex Babiš, tak si myslím, že je nejlepší dneska ten návrh zamítnout, a vy přijďte jako nová vláda, cestou poslanecké iniciativy, nebo vládního návrhu, s vlastním návrhem služebního zákona. Pak to nebude žádný lex Babiš, nebude to účelové kvůli jednomu člověku, ale bude to věc, kterou opravdu Česká republika potřebuje. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS a TOP 09.)

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name