|

2013-005-02-005

5. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 71/ - prvé čtení

Date2014-01-22
Meeting2013/005
Agenda Item2013/005/005
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/005schuz/bqbs/b04100501.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index   001 < Page 002 > 003

Místopředseda PSP Petr Gazdík Pane poslanče, vás na chvilku přeruším a důrazně požádám kolegy, vzhledem k tomu, že projednáváme jeden z nejdůležitějších zákonů tohoto volebního období, o klid. V případě, že máte cokoli, co chcete sdělit svým kolegům, nebo potřebujete telefonovat, prosím, běžte mimo sál. Děkuji. Prosím, pane poslanče. Poslanec Jeroným Tejc Děkuji. Ten zákon samozřejmě dozná určitých změn. A právě otázka vztahu generálního ředitele, státního tajemníka, tzv. odborných náměstků, jim raději říkám vrchní ředitelé sekcí, určitě může doznat změn v Poslanecké sněmovně v debatě jednotlivých stran. Ale měla by být zaručena jedna zásadní věc, a na tom se, věřím, shodneme všichni, že se změnou vlády, se změnou ministra, přichází - odchází ministr, jeho političtí náměstci, kterých bude nepochybně méně, než je tomu dosud, kabinet ministra, ale neodcházejí ředitelé sekcí, neodcházejí vedoucí odborů a neodchází státní tajemník. To jsou věci, které by měly do budoucna zajistit kvalitnější státní správu. A myslím si, že smysl debatovat např. u státních tajemníků o principu rotace, tak aby tento vrcholný manažer nestrávil celý svůj kariérní život na jednom ministerstvu, aby určitým způsobem musel projít např. rotací na jiná ministerstva či jiné úřady. Ale to je věc, o které určitě budeme diskutovat v rámci jednání ve výborech. Chtěl bych také za navrhovatele požádat o to, aby Sněmovna prodloužila lhůtu k projednávání o 30 dnů, tedy na 90 dnů, tedy lhůtu mezi prvním a druhým čtením, kdy bychom o této věci diskutovali v jednotlivých výborech, a to proto, že určitě návrhů na změny poslaneckého návrhu bude řada a bylo by správné, abychom se jimi zabývali nejen uvnitř výborů, ale diskutovali také s odbornou veřejností, s neziskovými organizacemi, odbory a samozřejmě jednotlivými ministerstvy. Zaznívala včera výtka, že ten návrh je předkládán s tím, že bude změněn, a že všichni víme, že je nekvalitní. Tak bych chtěl upozornit na to, že sociální demokracie ten návrh považuje za kvalitní, jenom vnímáme to, že každý z nás může mít různý pohled na to, jak ta věc být upravena. A samozřejmě jsem vnímal v minulých dnech závažné připomínky ze strany koaličních partnerů, ale vnímal jsem i připomínky ze strany opozice a určitě budeme rádi, když v ústavněprávním výboru nebo v jakémkoli jiném budeme schopni nalézt shodu na komplexním pozměňovacím návrhu, který získá větší podporu než koalice v této sněmovně, tak aby do budoucna, tady bude jakákoli vláda, zákon doznával pouze drobných změn, a nikoli změn zásadních, které by popíraly jeho smysl. Tolik tedy na úvod. Určitě se rád pokusím zodpovědět vaše případné dotazy či připomínky, které tady mohou zaznít. A všechny vás samozřejmě srdečně zvu na seminář, který se bude konat zítra odpoledne v Poslanecké sněmovně. Samozřejmě ty, kteří mají zájem diskutovat podrobněji o tomto problému. Je to první krok k tomu, abychom nalezli nějakou shodu napříč politickým spektrem s cílem skutečně vytvořit kvalitní zákon, který tady přetrvá nikoli jedno, ale alespoň tři volební období. Děkuji za pozornost.

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name