{
  "status": {
    "status": "OK"
  },
  "inputParameters": {
    "frame": "v-w202.*",
    "framesLimit": "2",
    "examplesForm": "plain",
    "examplesLimit": "3"
  },
  "result": [
    "40",
    [
      [
        "brát",
        [
          [
            "v-w202f1",
            [
              [
                "ACT(1)",
                "PAT(4)",
                "EFF(4[{jako,jakožto}:/AuxY];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY];za+4;za-1[.a4])",
                []
              ],
              [
                [
                  "považovat, chápat"
                ]
              ],
              [
                [
                  "bral to jako pravdu;bral to za potvrzené;jako učitel.COMPL bral tento jev jako problém.EFF"
                ]
              ]
            ],
            [
              [
                "t-ln94207-92-p17s6#pdt#v-w202f1 Berme ji jako polyfonii lidských vztahů, jako výraz toho, že každý člověk má právo být různý. "
              ],
              [
                "t-mf930709-075-p2s35#pdt#v-w202f1 Beru to jako osud. "
              ],
              [
                "t-ln95047-093-p3s2#pdt#v-w202f1 Viděl bych velmi dobrou věc v tom, kdyby se podařilo přítomnost Němců na našich oslavách nebrat jako provokaci nebo národnostní problém. "
              ]
            ],
            [
              [
                "T-wsj0036-001-p1s43#pcedt#v-w202f1 Řekl, že aby se index dal brát jako předpověď recese, musel by být poblíž spodní 40% hranice po několik měsíců,. "
              ],
              [
                "T-wsj0288-001-p1s26#pcedt#v-w202f1 \"Neberte to jako velkorysé zahájení významných kroků v ekonomické spolupráci, kontrole zbraní nebo ochraně životním prostředí,\" řekl. "
              ],
              [
                "T-wsj0296-001-p1s54#pcedt#v-w202f1 Ale jen to dosud berou jako samozřejmost.\" "
              ]
            ]
          ],
          [
            "v-w202f10",
            [
              [
                "ACT(1)",
                "CPHR({ohled,zřetel,...}.4)",
                []
              ],
              [
                [
                  "vzít"
                ]
              ],
              [
                [
                  "brala ohledy na jeho stav"
                ]
              ]
            ],
            [
              [
                "t-ln94208-11-p5s14#pdt#v-w202f10 Vysloví ho, aniž brali zřetel na obranu, kterou uslyší. "
              ],
              [
                "t-mf930713-085-p4s3#pdt#v-w202f10 Řekl, že ve stejném duchu předal svaz připomínky parlamentu, ale ten na to vůbec nebral zřetel. "
              ],
              [
                "t-mf920922-127-p11s1#pdt#v-w202f10 Nyní nastává návrat k vnitřní politice, kde už tolik nemusí být brány ohledy na to, co si v cizině pomyslí. "
              ]
            ],
            [
              [
                "T-wsj0747-001-p1s18#pcedt#v-w202f10 Já osobně jsem rád, že jsou tu lidé jako on, kteří zpomalují hrabivce a ty, kteří se slepě ženou za něčím, co se jim může zdát přínosné v blízké budoucnosti a neberou při tom ohledy na dalekosáhlé důsledky. "
              ],
              [
                "T-wsj1455-001-p1s26#pcedt#v-w202f10 John Burgee, jehož newyorská firma navrhuje přestavbu náměstí Times Square, říká, že všichni architekti chtějí brát zřetel na ekologické důsledky své práce, \"ale nemůžeme to všichni hnát do takových extrémů\". "
              ]
            ]
          ]
        ]
      ]
    ]
  ]
}